کاهش وزن و حفظ آن

کاهش وزن و حفظ آن

چای لاغری

کاهش وزن و حفظ آن : کمد لباس خود را مرتب کنید . این گام شما را بر آن می دارد تا تعهد بدون بازگشتی به کاهش وزن و حفظ آن تا آخر داشته باشید . دستئرالعمل های بسیار خاصی در این بازه وجود دارد . گنجه یا کمدی را که در آن لباس های خود را نگاه می دارید مرتب کنید و هر لباسی را که گشاد است ببخشید یا بیرون بیندازید .

انجام این کار سطح تعهد شما را در زندگی بالا می برد و به شما کمک می کند تا از مسیر خارج نشوید .

اجازه دهید بگویم چرا این مسئله این قدر مهم است : اگر به لباس های سایز بزرگ تر از خود وابسته باشید ، بدان معناست که به طورناخود آگاه می خواهید روزی آن لباس ها اندازه ی شما بشوند.

شما به سبک زندگی یک فرد چاق چسبیده اید و از لحاظ روانشناسی به ذهنیت چاق بودن وابسته اید . به خود می گویید : این دیگر به کار نمی آید . اگر آن لباس ها در کمد شما باقی بمانند ، به شکست محکوم می شوید . در مقابل ، نداشتن لباس افراد چاق عامل انگیزه بخشی است که به شما کمک می کند تا به وزن ایده ال برسید و آن را حفظ کنید . لباس ها و شلوارهای گشاد خود را دور بیندازید . همین طور لباس های خانگی گشاد و راحت را . لباس های سایز بزرگ و همه ی لباس های کشی را کنار بگذارید . ( جایی برای وول خوردن خود در لباس باقی نگذارید . )

وقتی در مسیر کاهش وزن خود قرار می گیرید ، کمد لباس خود را از شر لباس هایی که به شما گشاد هستند خلاص کنید . خانم ها ! اگر لباس سایز 18 می پوشیدید و حالا لباس سایز 24 می پوشید ، هر لباسی را که بزرگ تر از سایز 18 است دور بیندازید ؛ به طوری که دیگر نتوانید به سایز بزرگ تر بر گردید .

کاهش وزن و حفظ آن مستلزم اقدامات خاصی همچون ورزش و رعایت رژیم غذایی و مصرف منظم چای لاغری می باشد .

چای لاغری  می تواند بخوبی از پس چربی های اضافی بدن بر آید از این رو با مصرف این دمنوش درمانی می توانید به وزن دلخواه خود برسید.