پاداش پرخوری

پاداش پرخوری

چای لاغری

شاید پاداش پرخوری شما با پذیرش یا وابستگی شما در ارتباط باشد . تعجبی هم ندارد. نیاز شماره یک مردم در هر جایی که باشند ، نیاز به پذیرفته شدن است احساس رضایت از این که شما بخشی از زندگی زناشویی ، خانواده ، سازمان ، گروه اعیان یا یک گروه اجتماعی هستید . بنابراین می خورید تا مورد قبول و تایید جامعه و متناسب با جمع باشید. مثلاً اگر دوستان و خانواده ی شما همواره دور هم جمع شوند تا غذا بخورند ، شاید شما هم به آن ها بپیوندید و همراه با آن ها به پرخوری بپردازید. مشکل این است که شما در مورد موضوعی تصمیم گیری می کنید که برای اهمیت ندارد و امیدوارید که با همکاری با آن ها مورد قبولشان واقع شوید.

برای ما فدردانی فوری نتیجه و پاداش بسیار قدرتمندی محسوب می شود. به همین علت خوردن پیتزا را بعد از کار به حضور در سالن بدنسازی ترجیح می دهیم . خوردن پیتزا با دوستان بعد از کار ، یک تفریح و سرگرمی است .نتیجه ی عرق کردن بعد از تمرین ورزشی ده یا بیست سال دیگر مشخص می شود. چه کسی به بیست یا سی سال دیگر اهمیت می دهد ؟ مطمئناً خوردن پیتزا احساس خوبی به انسان می دهد و آن احساس زود خود را بروز می دهد. قدردانی و رضایت کوتاه مدتی که امروز به دست می آورید، به بهای رفتار مخرب در بلند مدت تمام می شود.

اگر پاداش شما این است ، این روشی است که آن را روش << کنترل خود >> می نامم : << فردا به آن فکر می کنم . >> این روشی است که به نتایج بلند مدت رفتار منفی مربوط به وزن ، سلامت ، روابط و استاندارد کلی زندگی توجه نمی کند.

لذت از غذا خوردن همان پاداش پر خوری است که می تواند عامل اصلی اضافه وزن هم باشد از این رو برای از بین بردن چربی های اضافه مصرف چای لاغری می تواند روند چاقی را کاهش دهد . همچنین چای لاغری می تواند چربی های اضافه رو از بین ببرد و سلامتی و تناسب اندام را به ارمغان آورد . چای لاغری از عناصر طبیعی بوحود آمده که کاملاً برای سلامتی مفید می باشد.